ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introสภาฯพัฒนา ร่วมกับ ประกันสังคม จ.สมุทรปราการ จัดประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม ม.40article

ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรปราการ จัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "การประกันสังคม มาตรา 40 ภาคประชาชน"  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 400 คน  โดยนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ได้เชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางนฤมล  ธารดำรงค์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ และได้เชิญท่านหัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรปราการ (นางประไพจิตร อ้นจู ) และหัวหน้าสำนักงานประกันสังคม สาขาบางพลี (นางเพลินจิต  ชรารินทร์) เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว และไำด้เชิญวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม(ส่วนกลาง) (คุณศิลา แก้วตะพันธ์) ช่วงบ่ายได้เชิญวิทยากรอภิปายโดยมี นายนิคม สองคร อดีตคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน นายประกาย วิเศษวิสัย อดีตคณะกรรมการประกันสังคม นายภาคภูมิ  สุกใส ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง (ฝ่ายลูกจ้าง) นางกิตชฎา  ศรีสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรปราการ และนายมนัส โกศล เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้อภิปรายเรื่อง "ประชาชนได้อะไร .. ถ้าทำประกันมาตรา 40"  และมีการตั้งบูธจากสำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรปราการ เพื่อบริการให้ความรู้กับประชาชนที่เข้าร่วมอบรม และรับใบสมัครทำประกันสังคมมาตรา 40 ภาคประชาชน   ณ   ร้านอาหารครัวบุญเลิศ จ.สมุทรปราการ

บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.อวาจิ แห่งประเทศไทยarticle

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น.  นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมงานประุชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ณ  ร้านครัวบุญเลิศ จ.สมุทรปราการ ....

สภาฯ สาขาปราจีนบุรี จัดสัมมนานอกสถานที่article

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2555  สภาฯ สาขาปราจีนบุรี ได้จัดสัมมนานอกสถานที่ให้กับสมาชิกสหภาพแรงงานในสังกัดโคดยมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ  100 คน  ณ  ชายตา รีสอร์ท จ.ระยอง ทางสภาฯ สาขาฯ ได้เชิญ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "เทคนิคการทำข้อเรียกร้องให้มีประสิทธิผล"  พร้อมเชิญคณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ...

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ซิกซอน แห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหภาพแรงงานซิกซอน แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี

ขอแจ้งกำหนดการเืลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพรบ.ความปลอดภัยฯarticle

สำนักแรงงานสัมพันธ์ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกตั้งผู้แแทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔  นวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ  ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรุณาไปเลือกตั้งตามกำหนดการดังกล่าวด้วยค่ะ..

หน้า 16/31
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th