ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introประธานและเลขาฯสภาฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายarticle

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ และนายนิคม สองคร เลขาธิการสภาฯ ร่วมหารือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่) พ.ศ. (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)(องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย(อรท) โดยมี
1.นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
2.นายบรรจง บุญรัตน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห...่งประเทศไทย
3.นายนิคม สองคร เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
4.นายมานิตย์ พรมหการีย์กุล
เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างสภายานยนต์แห่งประเทศไทย
5.นายอมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์
ประธานสหพันธ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,112 รายชื่อ เป็นผู้เสนอ)

 

อบรมสัมมนา ของสำนักความปลอดภัย
ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงาน แห่งประเทศไทย เข้าร่วมอบรมสัมนาโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อส่งเสริมให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรม ณ  โรงแรมอิสติน  มักกะสัน กรุงเทพฯ
สพท.จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน เพื่อก้าวสู่..AEC"article

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพแรงงาน เพื่อก้าวสู่..AEC" ณ  โรงแรมนานาชาติ บางแสน จ.ชลบุรี ...

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ - นิลุบล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการค่ะ...

เชิญประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 3/2556

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ - นิลุบล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ...

 

หน้า 13/30
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th