ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     นิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ จ.ชลบุรี ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านประธานสภาฯarticle

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 53 เวลา 13.00 น.  นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จ.ชลบุรี จำนวน 10 คนได้ขอเข้าพบนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เพื่อขอข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ย วกับกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของสภาฯ รวมถึงการศึกษาสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของสภาฯ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตที่เรียนในวิชาดังกล่าว....

ผู้นำสภาฯ ร่วมกับผู้นำสภาฯสาขาพระนครศรีอยุธยายื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีเพื่อร้องขอความเป็นธรรมarticle

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เวลาประมาณ 10.00 น. นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายบุญเชิด  เขียวขำ ,นางนลิน อ่ำสวัสดิ์ , นายประสิทธิ์ ภูมิประสาท นายมงคล  วรรณสุทธิ์ คณะกรรมการสภาฯ ร่วมกับผู้นำสภาฯสาขาพระนครศรีอยุธยา ได้พากลุ่มลูกจ้างบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ประมาณ 44 คน ที่ถูกนายจ้างเลิกจ้าง ไปร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) ซึ่งรัฐมนตรีได้มารับหนังสือด้วยตัวเอง  โดยนายธงชัย  สิทธิเดช ประธานสหภาพแรงงาน นิคอน ประเทศไทย เป็นผู้ยื่นหนังสือโดยรัฐมนตรีฯ ได้สั่งให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางอัมพร  นิติสิริ) และนายสุวิทย์  สุมาลา ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างดังกล่าว...

สภาฯพัฒนาฯ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552  เวลา 18.00 น. สภาฯพัฒนาฯ ได้กำหนดจัดงานปีใหม่2553 ให้กับสมาชิกสหภาพฯ สังกัดสภาฯ ณ.หน้าสำนักงานสภาฯ มีโต๊ะจีน - ดนตรี และมีการจับรางวัลใหญ่ จำนวน 4 รางวัล (จากประธาน) และมีการจับสลากของขวัญกัน บรรยากาศในงานสมาชิกต่างรื่นเริงสนุกสนานกัน...

สัมมนาที่รัฐสภาฯarticle

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ และสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ จำนวน 50 คน เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ... เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานไทย จัดโดยคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร์  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ห้อง 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

เลขานุการเอกฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้เข้าเยี่ยมชมสภาฯพัฒนาฯarticle

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552  คุณลอล์เรนซ์  เจเพโทรนี่ เลขานุการเอก ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมกับคุณเดลลี่  ลิกเก็ตต์ นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ และคุณชื่นชม ทองเย็น ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาฯ ให้การต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ, การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ตลอดเรื่องภาวะเศรษฐกิจ, การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และทิศทางการเสนอขององค์การแรงงานแห่งประเทศไทย  7  ยุทธศาสตร์ที่เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านไพฑูรย์  แก้วทอง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552  โดยมีคุณมนัส  โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทยด้วย ให้การสนทนาและข้อแลกเปลี่ยน เสนอแนะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของขบวนการแรงงานต่อไป...

หน้า 34/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th