ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     พนักงานบริษัทนิคอนได้เฮ...article

จากที่บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกหนังสือลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 เรื่องการปิดงานของสมาชิกสหภาพแรงงานที่เป็นผู้แทนเจรจา จำนวน 9 คน โดยมีผลให้การเปิดงานนับแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553 จนกว่าทางสหภาพฯ จะถอนข้อเรียกร้องและยอมรับข้อเรียกร้องของบริษัทฯ นั้น ทางสมาชิกสหภาพแรงงานไม่เห็นด้วยจึงมีการชุมนุนกันอยู่ที่หน้าบริษัทฯ จำนวน 3,000 กว่าคน เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม และให้บริษัทฯ รับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสหภาพแรงงานฯ เป็นเวลา 9 วันที่พนักงานบริษัทฯ ได้ชุมนุม นั้น  วันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 09.00 นาฬิกา นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ ได้เดินทางไปร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงาน นิคอน ประเทศไทย กับทางบริษัท นิคอนฯ ข้อตกลงมีทั้งหมด 6 ข้อ และให้มีผลใช้บังคับ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งข้อตกลงเป็นที่น่าพอใจแก่พนักงานบริษัทฯ และสมาชิกสหภาพฯ ทุกคน  ในการทำหน้าที่ของประธานสภาฯ (นายมนัส โกศล) คณะกรรมการสภาฯ ทุกท่าน ประธานสภาฯ สาขาพระนครศรีอยุธยา (นายบรรจง บุญชื่น) ประธานสหภาพแรงงาน นิคอน ประเทศไทย (นายธงชัย สิทธิเดช) พร้อมคณะกรรมการสหภาพฯ และที่ปรึกษาสหภาพแรงงานฯ (นายบุญเชิด เขียวขำ) ที่ร่วมเดินทางไปช่วยพี่น้องพนักงานบริษ้ทฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...

คณะกรรมการสภาฯ ประชุมสัญจรบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัดarticle

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553  นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สภาฯ ทั้ง 40 คน เข้าร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม 2553  ณ. บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด จ.สมุทปราการ และได้เยี่ยมชมโรงงาน โดยทางผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้บรรยายถึงขั้นตอนในการผลิตรถเบนซ์รุ่นต่าง ๆ ทางคณะกรรมการมีความสนใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี ... 

พนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เรียกร้องความเป็นธรรมarticle

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตกล้องถ่ายรูป นิคมฯโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้มีหนังสือสั่งหยุดงานผู้แทนการเจรจาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน 9 คน  ทำให้พนักงานบริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่พอใจจึงชุมนุมกันอยู่หน้าบริษัทฯ ประมาณ 3,000 คน  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ จำนวน 5 ท่าน ได้เดินทางไปร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกจ้าง และจะปักหลักอยู่จนกว่าบริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่ง

เข้าร่วมสัมมนา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีarticle

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ได้ร่วมเป็นองค์คณะอภิปราย ซึ่งประกอบด้วย 1. นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ (ผู้ดำเนินรายการ) 2. ม.ล.ปุณฑริก  สมิติ  3. นางเพชรรัตน์  สินอวย 4. นายสมพงษ์ นครศร 5. นายอนันตชัย คุณานันทกุล และ6.นายมนัส โกศล (ผู้อภิปราย) เรื่อง " คิดเห็นอย่างไรกับอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน มาจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ณ ห้องฟินิกส์ 1-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ..สำหรับเรื่องนี้ประธานสภาฯ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง..

ประชุมสัมมนาสหภาพแรงงาน ปูนนกอินทรี ณ จ.ระยอง

วันที่ 4-5  มีนาคม 2553  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้างปูนนกอินทรี ณ โรงแรมเดอะปรินเซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.ระยอง และทางสหภาพฯ ได้เชิญประธานสภาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานดังกล่าวด้วย..

หน้า 32/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th