ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     แรงงานซัดลดภาษีแลกค่าแรงเอื้อนายจ้าง

ลูกจ้างแนะรัฐปรับแนวทางขึ้นค่าจ้าง 10 บาท แบ่ง 3 โซนเท่าเทียมกัน  ลูกจ้าง หวั่นมาตรการลดหย่อนภาษี แนะ รัฐปรับแนวทางขึ้นค่าจ้างเป็น 3 โซน 10 บาทเท่าเทียมทั่วประเทศ ระบุควรขึ้นค่าจ้างให้ได้เดือนละหมื่น เหตุค่าครองชีพเพิ่มขณะลูกจ้างยังรายได้น้อยนายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแลกกับการงดเก็บภาษี เพราะถือเป็นแรงจูงใจ และลูกจ้างจะได้ประโยชน์เนื่องจากจะทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันมีลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่ถึง 1.5 หมื่นมากกว่าถึง 70 % ทำให้การเก็บสมทบประกันสังคมน้อย และทำให้ในอนาคตเงินทุนเกษียณอายุของลูกจ้างได้น้องลงไปด้ว            

              นายมนัส ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กล่าวว่า   "ในวันที่ 7 ก.ค. นี้ผมและลูกจ้างจะไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เพราะปัจจุบันลูกจ้างจำนวนมากเงินเดือนไม่ถึงหมื่น แต่ค่าครองชีพสูง แต่ที่ลูกจ้างสามารถอยู่ได้เพราะว่ามีค่าโอทีเบี้ยขยันมีรถรับส่งจึงอยากให้มีการปรับค่าจ้างให้มีรายได้ประมาณเดือนละหมื่นต้นๆไม่รวมค่าล่วงเวลาค่าโอที          

               ข้อเสนอของลูกจ้างเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเท่าที่หารือกัน ต้องการให้มีการแบ่งโซนการขึ้นค่าจ้างเป็น 3 โซน โดยโซนแรกจะเป็น กทม.ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรม โซนที่ 2 อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และท่องเที่ยว โซนที่ 3 จังหวัดรอบนอก โดยเบื้องต้นให้ปรับขึ้นค่าจ้างประมาณ 10 บาท เท่ากันเพื่อปรับฐานให้เท่ากันก่อน

               นอกจากนี้ นายมนัสได้เสนอให้มีการขยายสิทธิประโยชน์ประกันสังคม โดยค่าดูแลบุตรจากเดิมให้สวัสดิการจากแรกเกิดถึง 6 ขวบให้ขยายออกเป็น 12 ขวบ และเพิ่มค่าสวัสดิการจาก 350 บาท เป็น 500 บาท และต้องการให้ขยายสิทธิรักษาพยาบาลหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบอายุ 55 ปี รักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องส่งเงินสมทบเพิ่ม....

บทสัมภาษณ์นายมนัส โกศล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (เศรษฐกิจ-การเมือง)

พิธีเปิด "กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ (ชลเทพ )"article

 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2553  ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบล  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ และประธานคณะกรรมการ กศน.ตำบลบางพลีใหญ่(ชลเทพ) ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เป็นเกียรติมาเป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กำนันตำบางพลีใหญ๋ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีเปิด "กศน.ตำบลบางพลีใหญ่(ชลเทพ)" ในครั้งนี้  สืบเนื่องจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาหลาย ๆ ประการในทุกระบบการศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  เพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  จึงจัดตั้งให้มี กศน.ตำบลขึ้น ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือ " คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ"

ด้วยความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวตำบลบางพลีใหญ่ จึงได้มีการจัดตั้ง "กศน.ตำบลบางพลีใหญ่(ชลเทพ)" และทำพิธีเปิดขึ้น เพื่อเป็นการนำร่องในการจัดการศึกษาภาคประชาชน....

กรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชลเทพ ประจำปี 2553article

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553  ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบล  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมกรรมการหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบล  ได้ตอนรับกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2553 ได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชลเทพฯ - นิลุบล  ... 

นายมนัส โกศล เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมarticle

วันที่ 3 มิ.ย. 53 เวลา 19.00 น. นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม ที่บ้านนายกอน ใสภี หมู่บ้านทางโค้ง ตำบลทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา..

บรรยากาศงานวันมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)article

นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ และสมาชิกในสังกัดสภาฯ ประมาณ 100 คน เข้าร่วมงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 10  " เรื่อง ธุรกิจไทยก้าวไกลด้วย มรท."  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ...

หน้า 28/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th