ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     คณะกรรมการสภาฯ ร่วมงานฉลองวันเกิดท่านไพฑูรย์ แก้วทองarticle

คณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมงานฉลองวันเกิดท่านไพฑูรย์  แก้วทอง อดีตฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สมาชิกสังกัดสภาฯ เข้าร่วมโครงการปฏิรูปแรงงานไทย ทำเนียบรัฐบาลวันนี้article

สำนักงานร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญสภาฯ เข้าร่วมโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 " ปฏิรูปแรงงานไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย : มุมมองสหภาพแรงงาน"  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เวลา 09.00 - 16.00 น.  ทางสภาฯ ได้ส่งผู้แทนสหภาพแรงงานสมาชิกสังกัดสภาฯ จำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ...

นายมนัส โกศล เป็นประธานจัดงานทำบุญarticle

นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานจัดงานร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานปางพระพุทธชินราช หน้าตัก 50 นิ้ว สูง 2.50 เมตร ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 (ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8-8) ทำพิธีเบิกเนตร..ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ - นิลุบล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ....ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 จะถวายพระประธานที่วัดประชาแสวงธรรม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  รถออกจากหน้า กศน.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ชลเทพ) เวลา 07.00 น. ผู้ที่ต้องการไปร่วมงานในครั้งนี้โปรดลงชื่อไว้ที่สภาฯ ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ... 

งานสัปดาห์ความปลอดภัย ไบเทคบางนาarticle

บรรยากาศงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2553  ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  จัดสัมมนาเรื่อง " แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม" ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว ทางสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ส่งสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวน 55 คน .....

อรท. เข้าพบรัฐมนตรีarticle

ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 นายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้นำแรงงานเข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) เพื่อแสดงความยินดี และนำเสนอแก้ไขปัญหาแรงงานและเพิ่มสวัสดิการสังคม  เพื่อให้ฯพณฯ ได้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไข   ทางอรท. ได้นำเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้

ข้อที่ 1.  ขอให้รัฐบาลเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ โดยแบ่งเป็น 3 โซน ๆ ละ 10 บาท สำหรับรายละเอียดจะให้นำเสนอต่อท่านรัฐมนตรี
ข้อที่ 2.  ให้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับลูกผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจากเดิม 350 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน และขยายเดิมอายุไม่เกิน 6 ปี  เป็นอายุไม่เกิน 12  ปี
ข้อที่ 3.  ให้สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนเมื่ออายุครบ 55 ปี ให้รักษาฟรีทุกโรค
ข้อที่ 4.  ให้กระทรวงแรงงานขยายวงเงินสงเคราะห์ลูกจ้างจากเดิม เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ข้อที่ 5.  ให้สำนักงานประกันสังคม  แก้ไขสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา  39   ให้จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพียงเท่าเดียว
ข้อที่ 6.  ขอให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายการประกันสังคมให้เป็นองค์การมหาชน
ข้อที่ 7.  กรณีผู้ประกันตนว่างงานแล้ว ใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด คือ ระยะเวลา 6 เดือน หากผู้ประกันตนใช้ไม่ครบตามกำหนดและมีงานทำก่อน ให้ประกันสังคมจ่ายเงินส่วนที่เหลือตามสิทธิเป็นเงินรางวัลที่สามารถหางานได้
ข้อที่ 8. ในกรณีผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชย ผู้ประกันตน ต้องได้รับเงินกรณีประกันการว่างงานได้
ข้อที่ 9. ในกรณีผู้ประกันตนออกจากงาน ตามมาตรา 75 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนการว่างงานได้ค่าจ้าง 50%  ของค่าจ้างตามกฎหมายประกันสังคม
ข้อที่ 10.  ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 เกี่ยวกับสิทธิการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นอนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

หน้า 27/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th