ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     สพท. ร่วมกับ คปค. จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558article

เวทีสาธารณะ ๒ ปี พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ ๔/ ๒๕๕๘ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา ๖๓ (๒) ผู้ประกันตนได้อะไร ?ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน จัดโดย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน และโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ และการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน (คสปค.)

 

ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ ถูกเลิกจ้าง

 เมื่อวันที่ 2 พค 2560 ลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ประมาณ 40 คน สมาชิกสหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ สมาชิกสังกัดสภาฯพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  ถูกเลิกจ้าง นายภาคภูมิ สุกใส ประธาน สหภาพแรงงานร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือให้สภาฯนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ดำเนินการหาแนวทางเจรจากับนายจ้างให้รับกลับเข้าทำงาน และ บางส่วนให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด เนื่องจากลูกจ้างส่วนมากทำงานมานานและได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างแบบกระทันหัน ในส่วนการประกอบรถยนต์ยี่ห้อทาทา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา

รวมทั้งเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 ตัวแทนลูกจ้าง มีการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือการถูกเลิกจ้างเช่นกัน

โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการ โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บริเวนสนามฟุตบอลโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ข้อเรียกร้อง และกำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

 วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ ซึ่งแต่ละสหภาพแรงงานได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการจัดงาน เพื่อร่วมกันจัดริ้วขบวน ร่วมกิจกรรมกับทางกระทรวงแรงงาน  ณ  ที่ทำการหมู่บ้านชลเทพ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ.....article
หน้า 2/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th