ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย รับเอกสารแบบลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ (ฉบับที่...) พ.ศ.... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) จากผู้แทนสหภาพแรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม) และผู้นำภาคประชาชน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ประกอบในการยื่นแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541....

ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเ่ด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2555article

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555  ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ   ... ทางสภาฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทในสังกัดสภาฯ ที่ได้รับรางวัล มี 4 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด 2. บริษัท เอนไกไทย จำกัด 3. บริษัท ลัคกี้เท็กซ์(ไทย) จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สภาฯพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ ILO. 87-98article

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (ILO) ร่วมกับสหภาพแรงงานไทย จัดการประชุมการให้สัตยาบัน และการปฏิบัติตามอนุสัญญา ไอ แอล โอ ฉบับที่ 87 และ 98  เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2555    ณ  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทน คือ นายประสิทธิ์ ภูมิประสาท นายภาคภูมิ สุกใส นายภานุ  กล่อมจิตร์ และนายประกาย  วิเศษวิสัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สหภาพแรงงานฮอนด้าฯ เข้าพบนายมนัส มอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 500 คนarticle

วันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00 น.  นาย อุทัย  เหลืองทอง  ประธานสหภาพแรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ เข้าพบนายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  เพื่อมอบเอกสารรายชื่อลูกจ้างผู้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ..... (ฉบับที่..) (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)  จำนวน 500 คน     ณ  สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

ประชุมคณะทำงานโครงการฯ (สสส).article

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ จัดการประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 7 ตามวาระในที่ประชุม ณ สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จ.สมุทปราการ

หน้า 15/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th