ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     พนักงานบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เดินขบวนเข้ายื่นคำร้องต่อประกันสังคมเขต 8article

 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 12.00 น.  สหภาพแรงงาน ผู้ผลิตอัญมณี แห่งประเทศไทย สมาชิกสังกัดสภาฯ  ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตอัญมณี กว่า 200 คนเดินขบวนจากหน้าโรงงานเจมส์สยามฯ เข้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 (ประเวศ) ว่านายจ้างได้หักเงินสบทบประกันสังคมจากลูกจ้างไปแล้ว แต่ไม่ได้นำไปจ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิประโยชน์ พนักงานจึงเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 ช่วยเหลือโดยด่วน.....

องค์การแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day)article

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556   องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.)  เข้าร่วมกิจกรรมวันงานที่มีคุณค่า (Decent work Day)  ผลักดันให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98   ณ ทำเนียบรัฐบาล

มนัส โกศล ประธาน และคณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ อรท. เข้าพบรัฐมนตรีฯ (เฉลิม)

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556  เวลา 13.00 น.  นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาฯ และองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) ประกอบด้วย 7 สภา 1 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ เข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร.ต.อ.ดร.เฉลิม  อยู่บำรุง)  ได้ยื่นหนังสือขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)  และปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาของผู้ใช้แรงงาน

อรท.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2556  องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.)  ร่วมกับ สภาองค์การลูกจ้าง 7 สภา และ 1 สหพันธ์แรงงานวิสาหกิจ หปท.  กำหนดจัดสัมมนาแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) และผลบังคับใช้ เชิญคณะกรรมการ และผู้นำแรงงาน กลุ่มสร.ภาคตะวันออก คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ เชิญวิทยากรทั้งภาครัฐ และเอกชน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ  27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เข้าประชุมร่วมกับฯพณฯนายกรัฐมนตรีarticle
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.  นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงาน แห่งประเทศไทย และ องค์การแรงงาน แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนผู้ใช้แรงงานเข้าไปเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหากับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งหมด 70 ท่าน ณ ทำเนียบรัฐบาล
หน้า 10/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th